ActiveSoft Oy - Wredenkatu 2 - 78250 Varkaus - 050 - 572 7400        FI | EN   
 
 

Etusivu
Osaaminen

Varausjärjestelmä Muut tuotteet
Yritys
Yhteystiedot
      

Tietotaito

Tärkein osaamisalueemme on internet-ratkaisut. Internet on meille ennen kaikkea toiminta- ja ajattelutapa, jonka avulla voidaan hallita yhä kiireisemmän elämäntavan asettamia liiketoiminta- ja kommunikointivaatimuksia.

Laadukkaiden internet-ratkaisujen tuottaminen vaatii asiakaskumppaneiden tuotannon ja toimintaympäristön perinpohjaista tuntemusta. Vahvuutemme on erilaisten korkeat reaaliaika- ja laatuvaatimukset täyttävien teollisuusprosessien tuntemus. Laaja aiempi kokemus eri toimialoista nopeuttaa uusiin toimialoihin perehtymistä ja niiden erityispiirteiden tunnistamista.

Teknologian kehittyminen luo meille edellytykset tuottaa aiempaa suorituskykyisempiä ja helppokäyttöisempiä sovelluksia. Osaamisemme jatkuva kehittäminen on meille tärkeää ja erityisesti alustana toimivien internet-selainten suorituskyvyn ja uusien ominaisuuksien tunteminen sekä ohjelmointikielten kehityksen seuraaminen ovat avainasemassa.

Nopeat internetyhteydet mahdollistavat sujuvien ja joustavien palveluiden tarjoamisen. Uudistamme palvelimia säännöllisesti tehokkaammiksi, voidaksemme taata asiakkaillemme korkean palvelutason. Palveluiden toimivuutta pyritään parantamaan optimoimalla sovelluksia käyttämään tietokantoja tehokkaasti sekä kiinnittämällä ohjemistojen suunnittelussa huomiota käytettävyyteen ja yksinkertaisuuteen.

Tarjoamme asiakaskumppaneillemme asennuksen, käytön ja ylläpidon kannalta helppoja ja luotettavia ratkaisuja. Itse keskitymme ydinosaamiseemme, verkkopalveluiden tuottamiseen ja siksi tiivis yhteistyö luotettavien yritysyhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää.

Yhteistyökumppaneiksemme olemme hakeneet toimijoita, jotka ovat alansa kehityksessä mukana ja joiden kanssa arvomme kohtaavat.


Sovelluskehitys

Toimintansa aikana Activesoft on keskittynyt internetissä toimiviin Java pohjaisiin ohjelmistoihin kuten varausjärjestelmät ja verkkokaupat. Lisäksi vahvaan osaamisalueeseemme kuuluvat tietokannat ja sovelluskehitys. Alla on lyhyt koonti osaamisestamme

Tietokannat
- Oracle
- MySQL
- SQLServer
- Toteutukset: tuotannonohjausjärjestelmä ja vakuutusyhtiöiden korvausjärjestelmä

Muut järjestelmät
- C,C++ sovelluskehitys sulautettuihin järjestelmiin
- prosessiteollisuus (DCS järjestelmät, Honeywell, Ignition)
- verkko-ohjelmistot (Tellabs)
- sovelluskehitys JavaCard ympäristöihin
- JavaCard kehitysympäristöinä mm. Giesecke & Devrient SmartCafe, IBM JCOP
- älykorttisovellukset
- kumppani Aldata Smart Card Oy

Konsultointi, Implementointi
- IT-järjestelmien suunnittelu ja vaatimusmäärittely
- Honeywell Oy, Lumon Oy, CallWaves Solutions Finland

Osaamisemme kattaa ohjelmoinnin osalta mm. C,C++, C#, VisualBasic, Delphi, Java (J2EE), Jdeveloper, Javascript, PL/SQL, Microsoft ASP, .NET, XML, XSLT, PLM-lausekieli, Oracle Forms ja Oracle Reports. Jos teillä on ohjelmistoihin liittyviä projekteja tai suunnitelmia niin lisätietoa antavat toimitusjohtaja Mikko Parkkinen puh. 044 – 285 7703 ja myyntipäällikkö Risto Rautiainen 050 - 572 7400.


Open source osaaminen

ActiveSoftin henkilökunta on työskennellyt open source teknologioiden kanssa pitkään sekä hyödyntänyt osaamista erilaisissa projekteissa. Käyttämiämme teknologioita ovat mm. Java, JSF, PrimeFaces, jQuery, Python ja Linux. Tarjoamme asiakkaillemme konsultaatiota ja koulutusta open source menetelmistä sekä hyvistä käytännöistä. Lisäksi sovelluskehityksen puolella teemme OSS-järjestelmien räätälöintiä sekä ylläpitoa erillishaaroina tai jos mahdollista virallisina päivityksinä yhteisön kautta. Lisäksi voimme rakentaa erillisjärjestelmiä hyödyntäen OSS-tarjontaa.

Windows osaaminen

Olemme myös erikoistuneet Windows pohjaisten sovellusten laajentamiseen VBA makroilla. Ohjelmistot, mitkä tukevat VBA:ta, kuten Microsoft Office tai Corel Draw voi monessa tapauksessa laajentaa automatisoimaan ennen käsin tehtyjä työvaiheita. Esimerkiksi, jos käyttäjä joutuu käsittelemään Excelissä paljon tietoja copypaste menetelmällä voidaan tätä helpottaa merkittävästi makrojen avulla.
 


     Menetelmäosaaminen
 • Oracle RDBMS
 • Oracle Portal / Oracle iAS
 • PL / SQL
 • Java
 • J2EE (Java 2 Enterprise Edition)
 • XML / XSL
 • HTML
 • UML
 • MySQL
 • Microsoft ASP
 • C / C++
 • Linux
 • Ignition
 • ASP.NET
 • VBA
 • Corel Draw                                     Ota yhteyttä!