ActiveSoft Oy - Wredenkatu 2 - 78250 Varkaus - 050 - 572 7400        FI | EN   
 
 

Etusivu
Osaaminen
Varausjärjestelmä Muut tuotteet
Yritys
Yhteystiedot
    

        

Missio

Tuotamme reaaliaikaisesti toimivia työkaluja, jotka mahdollistavat asiakkaillemme uudenlaiset toimintatavat ja sitä kautta resurssien tehokkaamman hallinnan, laajemman asiakaskunnan saavuttamisen, korkeamman asiakastyytyväisyyden sekä ennen kaikkea paremman kannattavuuden.


Visio

Internet-ratkaisut on ennen kaikkea tapa ajatella ja toimia. Reaaliaikaiset, ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumattomat sovellusratkaisut ovat tätä päivää.

Kumppanuus asiakassuhteissa antaa parhaan kannattavuuden kaikille. Keskitymme ydinosaamiseemme, tiivis yhteistyökumppanuus eri osa-alueiden erityisosaajien kanssa mahdollistaa laajat kokonaistoimitukset. Asiakkaiden toimintaympäristön perinpohjainen tuntemus on välttämätöntä pystyäksemme tuottamaan teknisiä ratkaisuja, jotka eivät tunnu teknisiltä. Tähän tarjoamme erinomaista verkkoteknologioiden ja tietokantojen tuntemusta.


Historia

Yrityksen toiminta lähti kasvu-uralle toukokuussa 2001. Tällöin palkattiin ensimmäiset vakinaiset työntekijät. Jukka, toinen silloisista omistajista myös aloitti yrityksessä kokopäivätoimisena, kun yritys hyväksyttiin TE-Keskuksen yrityshautomotoiminnan piiriin.

Elokuussa solmittiin sopimus kouvolalaisen Lumon Oy:n internet-tekniikoihin perustuvan tehdastietojärjestelmän rakentamisesta yhteistyössä Järvi-Suomen Ohjelmapalvelun kanssa. Tällöin mukaan työntekijänä ja kolmantena omistajana tuli Mikko Parkkinen. Samalla perustettiin myös uusi toimipiste Pieksämäen maalaiskuntaan.

Luotettavuus
Kaikessa toiminnassamme olemme avoimia ja luotettavia niin asiakaskumppaneillemme, yhteistyökumppaneillemme, työntekijöillemme kuin myös viranomaisille ja muille institutionaalisille tahoille, joiden kanssa olemme tekemisissä.


Innovatiivisuus
Innovatiivisuuteen tarvitaan kokonaisnäkemystä uudellalailla toimivasta maailmasta. Elämä on verkoissa. Me etsimme viimeisimmän internet-teknologian mahdollistamat soveltamistavat.


Nöyryys
Nöyryys tekniikan ja itsemme suhteen on vahvuutemme. Haluamme toimia asiakas- ja yhteistyökumppaneidemme kanssa läheisessä, mutkattomassa ja miellyttävässä yhteistyösuhteessa, jossa voimme oppia toinen toisiltamme.


Ota yhteyttä!